Diskusprolaps

Ondt i ryggen eller nakken med smerter, der stråler ned bag i benet eller i armen, kan skyldes diskusprolaps. Det er vigtigt, at du bliver undersøgt hurtigt og grundigt, så den rigtige diagnose kan blive stillet. På den måde kan sygdomsforløbet blive kortere og langt de fleste kommer sig uden operation.

Med mindre helt særlige forhold taler for det, anbefales operation for diskusprolaps ikke inden for de første 6 – 12 uger, efter de første symptomer er mærket.

Et særligt tilskudsberettiget forløb hos kiropraktoren
Kiropraktoren er specialist, når det drejer sig om at undersøge, vejlede og behandle patienter ved mistanke om eller med diskusprolaps. Derfor giver den offentlige sygesikring et særligt tilskud til et forløb hos en kiropraktor, hvis du har fået stillet diagnosen ’akut diskusprolaps i lænden’.

Forløbet består af 4 faste forløbskonsultationer til undersøgelse, rådgivning og behandling i løbet af 8 uger. Efter den første konsultation gives de efterfølgende konsultationer i henholdsvis uge 2, 4 og 8.

I løbet af de 8 uger kan det være relevant med ekstra konsultationer. Til disse ekstra konsultationer yder den offentlige sygesikring også tilskud.

Ved den første konsultation foretager kiropraktoren en grundig undersøgelse og lægger en behandlingsplan. Kiropraktoren vejleder dig om, hvordan smerterne skal håndteres, hvordan prognosen ser ud, og hvordan du skal forholde dig i hverdagen og på jobbet. Udover vejledning og rådgivning kan kiropraktoren ved behov give anden behandling, for eksempel manuel behandling, og instruktion i øvelser.

I et prolapsforløb hos kiropraktoren følges dine symptomer altid løbende.

Undervejs i dit 8 ugers forløb orienterer kiropraktoren din læge – fx i tilfælde, hvor der kan være brug for receptpligtig smertestillende medicin og (hvis du tillader det), når forløbet er afsluttet. Såfremt der i forløbet viser sig behov for akut supplerende undersøgelse, kan din kiropraktor henvise dig til videre udredning på hospitalet.

Efter 8 uger slutter det særlige tilskudsberettigede forløb. Hvis smerterne er væk inden 8 uger afsluttes forløbet tidligere. Hvis der efter 8 uger stadig er smerter i benene, tages der stilling til, hvordan det videre forløb skal tilrettelægges.

Læs mere og find folder vedr hhv diskusprolaps i lænd, nakke eller spinalstenose her.

Uddrag fra kiropraktorguide.dk