Klinikken

Kiropraktisk Klinik Rygcenter Horsens blev etableret i 1986 og du finder os stadig på samme beliggenhed som dengang. Gennem årene er klinikken vokset og vi er nu 6 kiropraktorer og 2 massører der står til rådighed for at hjælpe dig! Vi er specialister i diagnostik af symptomer i bevægeapparatet og gør vores ypperste for at hjælpe dig af med dine smerter.

Der er gode muligheder for parkering tæt på klinikken og da klinikken har til huse i stueetagen har vi gode handicapvenlige forhold.

Klinikken drives til daglig af 4 ejere og har derudover 2 kiropraktorer ansat, samt 2 massører. Se mere under ”Personale

Kiropraktisk Klinik / RygcenterHorsens er pr 5/2-19 blevet akkrediteret ud fra Den Danske Kvalitetsmodel. Se vores certifikat for akkreditering

Klinikken følger gældende regler for persondataforordningen.

Klinikken har i 2019 gennemgået et risikobaseret tilsyn fra Styrelsen fra Patientsikkerhed og er blevet godkendt. Se vores rapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed her

Aktindsigt:

Du har ret til at læse og få kopi af din egen journal efter nærmere aftale med din behandler. Hvis du har brug for at vi sender din journal til en anden behandler, kan dette også lade sig gøre. Snak med din kiropraktor om dette.

Tilfredshedsundersøgelse:

Klinikken gennemfører tilfredshedsundersøgelse via anonymt spørgeskema ca hvert 3. år, senest gennemført i december 2018. Resultatet viser, at patienterne vurderer klinikken, adgangsforhold og fysiske rammer, åbningstider samt klinikkens personale og behandlere som værende af meget god kvalitet.

Klagemuligheder:

Når man får behandling hos en autoriseret behandler (kiropraktor, fysioterapeut eller læge), har man mulighed for at klage eller søge erstatning, i tilfælde af, der sker fejl i forbindelse med behandlingen.

Hvis du som patient ønsker at klage over den behandling, du har fået, kan du henvende dig til Styrelsen For Patientsikkerhed på www.stps.dk.

Ønsker du at søge om erstatning, kan du rette henvendelse til Patienterstatningen på www.pebl.dk